Centrální registr zvířat ČR

Nápověda

Jak používat registr zvířat?

1. Registrace

1.1. Nová registrace účtu - rozcestník

Dříve než budete moci zaregistrovat svého mazlíčka či mazlíčky, je potřeba založit Váš účet v registru. Založení účtu je bezplatné a kdykoli můžete účet vymazat, nebo si naopak přidat další účet, pokud budete potřebovat (například v případě, že jste vlastníkem zvířat jako soukromá osoba a současně provozujete útulek). Založením účtu Vám bude vytvořen uživatelský účet (uživatelské jméno, email a heslo) a první účet ve smyslu majitel, útulek, chovatelská stanice, … dle výběru podle níže uvedených pravidel.

Zvolte vhodnou formu základního účtu, který chcete v registru primárně využívat. Pro naprostou většinu uživatelů registru (vlastníků zvířat) je určen účet:

Majitel zvířete – fyzická osoba … běžný chovatel jednoho či více zvířat, který nepodniká a nevlastní zvířata pro komerční chov.

Majitel zvířete – Právnická osoba … vlastníkem zvířete je podnikající osoba či firma, která vlastní zvířata pro osobní či pracovní účely, například ostraha objektů se služebními psi a podobně.

Chovatelská stanice … tento typ účtu zvolte, jste-li současně vlastníkem zvířat a tato zvířata využíváte pro komerční chov (typicky chovná stanice psů s prodejem štěňat)

Vybraný účet Vám umožní evidovat v registru všechny Vaše domácí mazlíčky a spolu s jejich evidencí Vám daný účet umožní využívat rozšířené funkce registru určené pro danou skupinu uživatelů.

Účty ze skupiny „Organizace poskytující služby pro zvířata“ jsou určené pro osoby či organizace, jejichž hlavním účelem není vlastnictví a chov zvířat, ale primárně poskytování služeb pro zvířata jiných vlastníků.

I tento typ účtu Vám umožní evidenci vlastních zvířat, pokud pro danou organizaci vlastní zvířata evidujete.

Pro více informací o jednotlivých typech účtu klikněte na příslušnou dlaždici a přečtěte si informace k účtu, které se Vám po kliknutí zobrazí.

Pokud dle informací daný účet odpovídá Vašim potřebám, pokračujte dále stisknutím tlačítka „Začít registrovat“ ve spodní části stránky s informacemi k účtu.

1.2. Nová registrace účtu - formulář

Formulář je rozdělen na několik dílčích bloků dat. Pro každý blok je u nadpisu bloku uvedena krátká informace a nápověda pro daný okruh vyplňovaných dat.

Údaje jsou rozděleny na povinné a nepovinné a systém kontroluje, zda jsou povinné údaje všechny a správně vyplněny. Na chyby Vás systém upozorní v oznamovacím okně.

Při první registraci systém vyžaduje vyplnění:

Pro vyplnění informací o organizaci můžete využít zadání IČ a dotažení dat z evidence po kliknutí na tlačítko „Načíst data z ARESu“. Data pak můžete dále editovat. Kliknutím na tlačítko „Založit účet“ bude na Vámi uvedený e-mail zaslán odkaz pro dokončení registrace.

Po úspěšné registraci získáte přístup do registru a můžete dle typu účtu využívat funkce registru a především evidovat a spravovat Vaše mazlíčky.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro jméno napíšete „Pavel“ a ztratíte tak původní nápovědu v políčku „jméno“.

2. Správa zvířat

2.1. Přehled zvířat

Přehled zvířat slouží k zobrazení zvířat, která vlastníte, či zvířat, která máte v péči (například pro účty „Útulek“ či „Veterinář“). Pro přepínání mezi jednotlivými účty a tedy i přehledy zvířat k těmto účtům vázaným, slouží systém záložek. Každá záložka je nadepsaná jménem vlastníka zvířete či názvem organizace.

Po prvním přihlášení je Váš účet prázdný, bez evidovaných zvířat a svého prvního mazlíčka zaregistrujete po kliknutí na tlačítko „Přidat zvíře“.

Máte-li již k účtu evidované zvíře, je v přehledu zvířat pro dané zvíře zobrazeno:

Přehled si můžete setřídit libovolně kliknutím na šipky vedle popisu jednotlivých sloupců.

Rozšířené funkce registru a správa dat o zvířeti jsou dostupné po kliknutí na tlačítko „Editovat záznam“ v řádce výpisu dat zvířete.

2.1.1. Přidat zvíře – rozcestník

Zvolte druh zvířete, které chcete v registru evidovat. U některých druhů může být po kliknutí dostupné upřesnění. Například u „Hlodavec“ je po kliknutí dostupná volba „Králík“, „Morče“, Ostatní hlodavci“.

Volbou druhu zvířete se dostanete na vyplnění registračního formuláře zvířete. Druh zvířete se automaticky určí dle volby druhu na této stránce.

2.1.2. Přidat zvíře – registrační formulář

Formulář je rozdělen na několik dílčích bloků dat. Pro každý blok je u nadpisu bloku uvedena krátká informace a nápověda pro daný okruh vyplňovaných dat.

Údaje jsou rozděleny na povinné a nepovinné a systém kontroluje, zda jsou povinné údaje všechny a správně vyplněny. Na chyby Vás systém upozorní v oznamovacím okně.

Systém ověřuje jedinečnost identifikátorů jako je čip, tetování a podobně. Tedy není možné uložit dvě zvířata se shodnými jedinečnými identifikátory.

Po úspěšné registraci se zadané zvíře objeví v přehledu zvířat, zvířeti je přiřazen jedinečný identifikátor registru.

Registrací zvířete získáte přístup k rozšířeným funkcím registru pro evidované zvíře v souladu s typem účtu, ke kterému je zvíře propojeno.

Spolu s registrací je generován certifikát o registraci a je uložen ke stažení v sekci „Moje dokumenty“.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro jméno zvířete napíšete „Alík“ a ztratíte tak původní nápovědu v políčku „jméno zvířete“.

U pole „Plemeno“ pak začněte psát název plemene a systém Vám našeptá přesný název plemene a tento pak jen zvolte kliknutím.

2.2. Editovat záznam

Na této stránce máte dle druhu zvířete a především dle typu účtu, pod kterým je zvíře evidováno, přístupné volby pro různé životní situace, které v průběhu života zvířete můžete chtít řešit.

Základní životní situace dostupné pro všechna zvířata v registru:

Ve výstavbě je systém specializovaných životních situací pro některé specifické účty v registru, jako je útulek či veterinář, obec a podobně.

Pro účet útulek:

Pro účet veterinář:

Pro chovatelskou stanici:

A tak podobně.

Pro více informací o možnostech jednotlivých životních situací klikněte na příslušnou dlaždici a posléze využijte nápovědu na nově otevřené stránce.

Kliknutím na dlaždici životní situace nedojde k žádné akci, můžete si tedy dlaždici bez obav proklikat a seznámit se s možnostmi, které Vám registr pro Vašeho mazlíčka nabízí. Akci pro danou dlaždici vždy spustíte až posléze na stránce té které dlaždice.

2.2.1. Moje údaje

Na této stránce můžete editovat informace o Vašem zvířeti.

Editace nepodléhá schvalování, pouze je podobně jako při registraci kontrolována existence povinných údajů a správnost některých vzájemně provázaných informací. Na případné chyby v nově zadaných datech Vás systém automaticky upozorní a vyzve k nápravě.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro jméno zvířete napíšete „Alík“ a ztratíte tak původní nápovědu v políčku „jméno zvířete“.

U pole „Plemeno“ pak začněte psát název plemene a systém Vám našeptá přesný název plemene a tento pak jen zvolte kliknutím.

2.2.2. Vymaž mě

Zde můžete zvíře vymazat z registru. Jen prosím zvažte, zda je to ten správný krok. Bez evidence zvířete v registru nebude možné zvíře v případě ztráty a nálezu dohledat a umožnit tak jeho návrat do rukou Vás, jeho majitele.

Pokud se Vám zvíře ztratilo a nepátráte po něm s využitím příslušné funkce tohoto registru, klikněte místo dokončení výmazu na tlačítko „Nahlásit ztrátu“. Systém Vám následně umožní zadat zvíře mezi ztracená, vložit ke zvířeti Vaše veřejné kontaktní informace (Vámi nově zadané jen pro potřebu pátrání po zvířeti) a při troše štěstí se podaří Vaše zvířátko najít a vrátit Vám jej zpět.

Pokud zvíře předáváte či jste již předal novému majiteli, a proto jej chcete z registru vymazat, zvažte, zda není škoda ztratit ke zvířeti již evidované informace a současně ztratit samotnou evidenci zvířete a tím jeho ochranu v případě budoucí ztráty. Registr Vám snadnou cestou umožní předat zvíře a jeho data novému majiteli, aniž by došlo k výmazu zvířete a následně si zvířátko musel znovu do registru vložit nový majitel. Pro tuto volbu klikněte na tlačítko „Změna majitele“.

Pokud opravdu chcete zvíře z registru a současně z Vašeho účtu vymazat, zvolte dole na stránce důvod výmazu a pokračujte tlačítkem „Potvrdit výmaz“.

Současně Vás žádáme, máte-li výhrady k fungování registru a chcete-li nám sdělit svůj názor, připomínku či postřeh, využijte ještě před kliknutím na tlačítko „Potvrdit výmaz“ textové pole. Váš názor uvítáme a pokusíme se případně upravit fungování registru tak, aby v dané věci byl lepším a uživatelsky příjemnějším nástrojem pro evidenci a ochranu zvířat.

2.2.3. Jsem ztracený – založení ztráty

Pokud se Vám zvíře ztratilo, umožní Vám tato funkce registru sdělit ostatním uživatelům a široké veřejnosti, že ke ztrátě došlo a formou anonce zobrazit ztrátu zvířete na mapě registru a v sekci ztráty a nálezy.

Nejprve zadejte datum, kdy ke ztrátě došlo.

Pro nahlášení ztráty je potřeba pomocí mapy určit kde ke ztrátě došlo. Můžete klasicky vybrat myší místo na mapě, případně si mapu vycentrovat s využitím textového pole pro zadání adresy. Jakmile najdete místo kde ke ztrátě došlo, klikněte do mapy pro umístění „špendlíku“. Pro zmenšení či zvětšení mapy můžete využít buď + a – v pravém dolním rohu mapy, nebo stiskněte a podržte na klávesnici tlačítko CTRL a pohybujte kolečkem na myši.

Máte možnost určit případné nálezné. Je zcela na Vás zda a jakou zvolíte částku. Informace o nabídnutém nálezném bude zobrazena v detailu zvířete na mapě ztracených zvířat a v sekci ztráty a nálezy.

Pro případ nálezu můžete uvést kontaktní informace na Vás či jakoukoli jinou osobu. Systém automaticky předepíše údaje, které jste uvedl při registraci. Tyto údaje můžete jakkoli přepsat, aktualizovat, změna nemá vliv na informace k Vašemu účtu v registru, jedná se pouze o informace, které se zobrazí v přehledu ztrát. Pro jejich zobrazení musíte zaškrtnout souhlas s jejich zobrazením.

Systém Vám také umožňuje označit Vaše ztracené zvíře jako nebezpečné. Na mapě a v sekci ztráty a nálezy bude takové zvíře viditelně označené a informace bude propsána do detailu zvířete. Prosíme, označte tak Vaše zvíře, jde-li o zvíře schopné napadnout člověka či jiné zvíře, či zvíře infekční a podobně.

Textové pole využijte pro sdělení například detailu nebezpečnosti zvířete, či specifických vlastní zvířete, která má brát případný nálezce na zřetel. Samozřejmě i pro sdělení dalších informací důležitých k pátrání po ztraceném zvířátku.

Samotná ztráta bude automaticky doplněna o fotografie zvířete, pokud jste si je ke zvířeti přidali pomocí mobilní aplikace nebo přes volbu „Moje fotky“ ve správě zvířete.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro nálezné napíšete částku.

Jsem ztracený – rozcestník u ztraceného zvířete

Zvolte, zda chcete editovat informace ke ztrátě, nebo zrušit pátrání po Vašem zvířeti.

Kliknutím na příslušnou dlaždici ještě nebude provedena žádná akce, pouze Vám systém nabídne příslušné možnosti dle Vaší volby.

Jsem ztracený – editace ztráty

Je-li to potřeba, můžete upravit údaje evidované ke ztrátě Vašeho zvířete a aktualizovat či upřesnit data pro pátrání.

Nejprve zadejte datum, kdy ke ztrátě došlo.

Dále je pro nahlášení ztráty je potřeba pomocí mapy určit kde ke ztrátě došlo. Můžete klasicky vybrat myší místo na mapě, případně si mapu vycentrovat s využitím textového pole pro zadání adresy. Jakmile najdete místo kde ke ztrátě došlo, klikněte do mapy pro umístění „špendlíku“.

Máte možnost určit případné nálezné. Je zcela na Vás zda a jakou zvolíte částku. Informace o nabídnutém nálezném bude zobrazena v detailu zvířete na mapě ztracených zvířat a v sekci ztráty a nálezy.

Pro případ nálezu můžete uvést kontaktní informace na Vás či jakoukoli jinou osobu. Informace o Vás jako majiteli se do ztráty nepropisují, považujeme je za data podléhající ochraně osobních údajů. Tedy pokud zde neuvedete žádné kontaktní informace, nebude u ztraceného zvířete zobrazen žádný kontaktní údaj.

Systém Vám také umožňuje označit Vaše ztracené zvíře jako nebezpečné. Na mapě a v sekci ztráty a nálezy bude takové zvíře viditelně označené a informace bude propsána do detailu zvířete. Prosíme, označte tak Vaše zvíře, jde-li o zvíře schopné napadnout člověka či jiné zvíře, či zvíře infekční a podobně.

Textové pole využijte pro sdělení například detailu nebezpečnosti zvířete, či specifických vlastní zvířete, která má brát případný nálezce na zřetel. Samozřejmě i pro sdělení dalších informací relevantních k pátrání po ztraceném zvířátku.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro nálezné napíšete částku.

Jsem ztracený – ukončit pátrání

Pro ukončení pátrání vyberte důvod z menu a pak klikněte na tlačítko „Ukončit pátrání“.

2.2.4. Nový páníček

Centrální registr umožňuje snadný převod zvířete na nového majitele. Postačí do textového pole „E-mail nového majitele“ zadat správný email a případně do textového pole níže napsat vzkaz pro nového majitele.

Na zadanou emailovou adresu bude následně zaslán odkaz, pomocí kterého nový majitel potvrdí převod zvířete.

Jakmile nový majitel potvrdí převod zvířete, bude zvíře vymazáno z Vaše přehledu zvířat.

Po dobu převodu bude uzamčen záznam zvířete pro editaci či další úpravy.

2.2.5. Moje fotky

Aby Vaše zvířátko bylo lépe chráněné, respektive dohledatelné v případě že se ztratí, můžete do registru nahrát základní sadu fotografií zvířete. Nejjednodušší způsob je využít naší mobilní aplikaci a fotky nafotit přímo mobilem. Pokud chcete nahrát již existující fotografie, postupujte takto:

Vyberte, jakou fotografii chcete nahrát (menu „Fotografie“).

Do pole pro nahrání fotografie můžete fotku přetáhnout myší, nebo klikněte na ikonu uvnitř pole:

Pro úpravy fotografie najeďte myší do horní části fotky:

Pro nahrání fotografie klikněte na tlačítko „Nahrát“

Celý postup opakujte i pro další fotografie zvířete.

Pro dokončení a uložení Vámi vybraných fotografií klikněte na tlačítko „Dokončit“.

Důležité: Ideální velikost fotografie je 1600x1200 pixelů. Větší fotografie systém sám zmenší a případně ořízne na uvedenou velikost. Menší fotografie budou zvětšeny, což může vést k rozostření. Pokud si nejste jisti velikostí Vámi zvolené fotografie, najeďte myší do horní části fotografie (v poli pro editaci fotek) a klikněte na ikonu změny velikosti (Resize). Systém Vám zobrazí aktuální velikost nahrávané fotografie.

2.2.6. Kde bydlím

Zde můžete jednoduše změnit adresu, na které se zvíře aktuálně nachází. Systém eviduje až dvě adresy současně.

Základní je adresa trvalého umístění zvířete. Standardně jde o adresu shodnou s adresou majitele. Pokud je ale zvíře v evidenci například společnosti (třeba zvíře určené k ostraze) a tato společnost má v registru evidovány provozovny, lze kliknutím do menu „Umístění – v …“ vybrat jinou provozovnu. Tato změna je možná výhradně v rámci provozoven jednoho subjektu (obvykle právnická či podnikající osoba). Změnou nedochází ke změně majitele zvířete. Po výběru adresy klikněte na tlačítko „Uložit změny“.

Pokud chcete ke zvířeti evidovat dočasné umístění (například dáte zvíře po dobu dovolené do hotelu pro psi), využijte možnost zadat dočasnou adresu (umístění) zvířete. Po zadání adresy klikněte na tlačítko „Uložit změny“.

Umístění zvířete má vliv na určení zvířete v případě nálezu. Například v situaci, kdy se Vám zvíře ztratí, aniž jste si ztráty vědomi (zvíře je dočasně bez dozoru, například při krátké dovolené a podobně). Nalezené zvíře zadané do pátrání v registru (funkčnost v přípravě) bude systémem porovnáno se záznamy zvířat podle algoritmu na hledání shod a jedním z parametrů je i poslední známé místo pobytu zvířete. Aby se například ztracený pes z Brna nehledal v okolí Aše.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro název obce napíšete Vejprnice.

2.2.7. Moje potomstvo

Tato sekce je výstavbě. Po dokončení Vám registr umožní následující funkce:

2.2.8. Moje dokumenty - přehled

Registr Vám umožňuje snadno uložit (v elektronické podobě) různé druhy dokumentů ke zvířeti. Například průkaz původu, kupní smlouvu, …

Pro přidání dokumentu klikněte na tlačítko „Přidat nový dokument“ a postupujte dle nápovědy na stránce s formulářem.

U již evidovaných dokumentů vidíte v řádkovém přehledu následující informace:

ID … interní číslo dokumentu v registru.

Druh dokumentu … dle výběru z menu při ukládání dokumentu.

Název dokumentu… název, který jste k dokumentu uvedli při ukládání (nejde o originální název původního souboru s dokumentem).

Číslo dokumentu … číslo, které jste zadali při ukládání dokumentu.

Formát … automaticky určuje systém při nahrání dokumentu.

Datum vložení … automaticky určuje systém při nahrání dokumentu.

V řádkovém přehledu máte pro každý evidovaný dokument dvě volby (tlačítka):

2.2.9. Moje dokumenty – přidat nový dokument

Pro nahrání dokumentů ve formě obrázků můžete využít naší mobilní aplikaci, která Vám umožní například jednoduše nafotit kupní smlouvu a uložit ji přímo do dokumentů ke zvířeti.

V případě, že chcete uložit dokumenty přímo z počítače, nebo chcete uložit dokumenty v jejich původním formátu (word, excel, …) postupujte takto:

Nejprve vyberte v počítači soubor, který chcete nahrát, kliknutím na tlačítko „Vybrat soubor“.

K dokumentu můžete doplnit:

Pro uložení dokumentu do systému klikněte na tlačítko „Uložit“.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro název dokumentu napíšete Smlouva.

2.2.10. Můj veterinář

Tato sekce je ve výstavbě. Po dokončení Vám registr umožní následující funkce:

2.2.11. Zdravotní karta

Tato sekce je ve výstavbě. Po dokončení Vám registr umožní následující funkce:

Všechny shora uvedené informace mohou být využity například při nálezu zvířete a jeho umístění do útulku v situaci, kdy majitel ještě neví o ztrátě zvířete a není ani dostupný na telefonu, emailu (jste na dovolené a bez signálu a zvíře uteče ze zahrady, bytu, …). Informace o zdravotních potřebách pomohou útulku se o zvíře okamžitě správně postarat a zajistit mu odbornou péči do doby předání zvířete zpět majiteli).

Součástí zdravotní karty je i systém evidence jednotlivých zákroků a léčebných úkonů prováděných na zvířeti po dobu jeho života. Evidenci může vést jak majitel zvířete (nebo jím určená oprávněná osoba), nebo přímo ošetřující veterinář.

3. Správa účtů

3.1. Přehled účtů

Registr Vám umožňuje mít pod jedněmi přihlašovacími údaji více účtů. Například vlastníte zvířátko jako fyzická osoba, současně jste veterinářem ve veterinární klinice a možná ještě podnikáte v oblasti služeb a zboží pro psi. Pro snazší správu proto registr umožňuje spravovat všechny Vaše účty na jednom místě.

V tomto přehledu vidíte všechny Vaše účty a v řádkovém přehledu můžete účty setřídit podle:

Pro správu jednotlivých účtů klikněte na tlačítko „Spravovat účet“.

3.2. Registrace dalšího účtu - rozcestník

Do registru se přihlašujete jedněmi přihlašovacími údaji. Pod jedním přihlášením (uživatelem) můžete evidovat neomezené množství účtů. Například jste majitelem zvířete jako fyzická osoba a současně veterinářem. První účet jste si vytvořili již při registraci do registru a další účet jednoduše přidáte zde.

Založení dalšího účtu v registru je bezplatné a kdykoli můžete účet vymazat, nebo si naopak přidat další účet.

Zvolte vhodnou formu účtu, který chcete v registru nově využívat.

Majitel zvířete – fyzická osoba … běžný chovatel jednoho či více zvířat, který nepodniká a nevlastní zvířata pro komerční chov.

Majitel zvířete – Právnická osoba … vlastníkem zvířete je podnikající osoba či firma, která vlastní zvířata pro osobní či pracovní účely, například ostraha objektů se služebními psi a podobně.

Chovatelská stanice … tento typ účtu zvolte, jste-li současně vlastníkem zvířat a tato zvířata využíváte pro komerční chov (typicky chovná stanice psů s prodejem štěňat)

Vybraný účet Vám umožní evidovat v registru všechny vaše domácí mazlíčky a spolu s jejich evidencí Vám daný účet umožní využívat rozšířené funkce registru určené pro danou skupinu uživatelů.

Účty ze skupiny „Organizace poskytující služby pro zvířata“ jsou určené pro osoby či organizace, jejichž hlavním účelem není vlastnictví a chov zvířat, ale primárně poskytování služeb pro zvířata jiných vlastníků.

I tento typ účtu Vám umožní evidenci vlastních zvířat, pokud pro danou organizaci vlastní zvířata evidujete. Ovšem nebudete-li využívat rozšířených funkcí v rámci poskytovaných služeb pro zvířata, volte typ účtu „Majitel“.

Pro Útulky je určen účet „Útulek“. V první fázi tento účet slouží k evidenci zvířat již umístěných v útulku a zvířat přijatých do útulku, ke kterým nebude existovat registrace v centrálním registru zvířat. Ve velmi krátké době bude tento účet rozšířen o komplexní funkčnost umožňující útulkům vedení potřebné evidence (příjem, průběžné záznamy, ošetření, inzerce, výdej) a také o správu zvířat, ke kterým bude v registru dohledán na základě jednoznačného identifikátoru majitel.

3.3. Registrace dalšího účtu - formulář

Formulář je rozdělen na několik dílčích bloků dat. Pro každý blok je u nadpisu bloku uvedena krátká informace a nápověda pro daný okruh vyplňovaných dat.

Údaje jsou rozděleny na povinné a nepovinné a systém kontroluje, zda jsou povinné údaje všechny a správně vyplněny. Na chyby Vás systém upozorní v oznamovacím okně.

Pro vyplnění informací o organizaci můžete využít zadání IČ a dotažení dat z evidence po kliknutí na tlačítko „Načíst data z ARESu“. Data pak můžete dále editovat.

Kliknutím na tlačítko „Založit účet“ bude účet založen a ihned přístupný pro další operace.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro jméno napíšete „Pavel“ a ztratíte tak původní nápovědu v políčku „jméno“.

3.4. Spravovat účet – rozcestník

Na této stránce máte přístupné volby pro různé životní situace, které Vám umožní maximálně využít možností registru v rámci správy jednotlivých účtů

Základní životní situace dostupné pro všechny účty v registru jsou:

Pro více informací o možnostech jednotlivých životních situací klikněte na příslušnou dlaždici a posléze využijte nápovědu na nově otevřené stránce.

Kliknutím na dlaždici životní situace nedojde k žádné akci, můžete si tedy dlaždici bez obav proklikat a seznámit se s možnostmi, které Vám registr pro Váš účet nabízí. Akci pro danou dlaždici vždy spustíte až posléze na stránce té které dlaždice.

3.4.1. Editovat účet

Na této stránce můžete editovat informace o Vašem účtu (majitel zvířete, organizace a podobně).

Editace nepodléhá schvalování, pouze je podobně jako při registraci kontrolována existence povinných údajů a správnost některých vzájemně provázaných informací. Na případné chyby v nově zadaných datech Vás systém automaticky upozorní a vyzve k nápravě.

Stejně jako při založení účtu můžete pro doplnění údajů o společnosti využít tlačítko „Načíst data z ARESu“ a pak data editovat.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro název společnosti napíšete „Útulek pod Vrškem“ a ztratíte tak původní nápovědu v políčku „název společnosti“.

3.4.2. Vymazat účet

Zde můžete účet vymazat z registru. Jen prosím zvažte, zda je to ten správný krok. Výmaz účtu povede současně k výmazu zvířat na něj navázaných. Bez evidence zvířete v registru nebude možné zvíře v případě ztráty a nálezu dohledat a umožnit tak jeho návrat do rukou Vás, jeho majitele.

Pokud je k účtu evidováno jedno a více zvířat, budete před výmazem účtu požádáni nejdříve o výmaz zvířat. Pokračujte tlačítkem „Přehled zvířat“. Následně na přehledu zvířat klikněte na „Editovat záznam“ a pak „Vymaž mě“. To opakujte u každého evidovaného zvířete k danému účtu.

Pokud je k účtu evidována jedna a více provozoven, budete před výmazem účtu požádáni nejdříve o výmaz provozovny. Pokračujte tlačítkem „Na správu provozoven“. Následně na přehledu provozoven klikněte na „Spravovat provozovnu“ a pak „Vymazat provozovnu“. To opakujte u každé evidované provozovny k danému účtu.

Při souběhu existence zvířat i provozoven můžete začít s výmazem v jakémkoli pořadí.

Jakmile na Vašem účtu nebude evidováno ani zvíře, ani provozovna, můžete účet vymazat potvrzením výmazu v oznamovacím okně.

3.4.3. Provozovny - přehled

Na této stránce můžete spravovat či přidávat provozovny k Vaší organizaci. Tuto možnost využijete především v případě, že Vaše organizace, pro níž jste založil účet, má více provozoven a v těchto provozovnách potřebujete samostatně evidovat zvířata.

Stisknutím tlačítka „Přidat provozovnu“ spustíte formulář pro založení provozovny.

Pokud již máte evidovány provozovny, v řádkovém přehledu můžete setřídit provozovny podle následujících kritérií/informací o provozovně:

Pro přechod na správu provozovny klikněte na tlačítko „Správa provozovny“.

3.4.4. Spravovat provozovnu

Pro evidované provozovny máte možnost editovat údaje o provozovně a vymazat provozovnu. Příslušnou akci vyvoláte kliknutím na dlaždici „Editovat provozovnu“, nebo „Vymazat provozovnu“.

Editovat provozovnu

Na této stránce můžete editovat informace o provozovně.

Editace nepodléhá schvalování, pouze je podobně jako při registraci kontrolována existence povinných údajů a správnost některých vzájemně provázaných informací. Na případné chyby v nově zadaných datech Vás systém automaticky upozorní a vyzve k nápravě.

Důležité: Najetím myši (kurzoru) na textové pole zobrazíte popisek pole. Tato funkce Vám pomůže při orientaci na stránce především v situaci, kdy například do textového pole pro název provozovny napíšete „Útulek pod Vrškem“ a ztratíte tak původní nápovědu v políčku „název provozovny“.

Vymazat provozovnu

Zde můžete provozovnu vymazat z registru. Výmaz provozovny neovlivní ani účet organizace, pod kterým byla evidována provozovna, ani nedojde k výmazu zvířat evidovaných k této provozovně.

V případě, že k dané provozovně jsou evidována zvířata, budete na tuto skutečnost upozorněni a systém Vám nabídne pokračovat ve výmazu provozovny s tím, že k provozovně evidovaná zvířata budou převedena přímo na organizaci, ke které je evidována provozovna.

3.4.5. Správa osob u organizace – přehled

Na této stránce můžete spravovat či přidávat osoby k Vaší organizaci. Tuto možnost využijete především v případě, kdy ve Vaší organizaci potřebujete vytvořit oprávnění pro další osoby a to buď pro roli administrátora organizace (oprávněn na data organizace i data zvířat), nebo pro roli správce (oprávnění jen na data zvířat).

Stisknutím tlačítka „Přidat další osobu“ spustíte akci pro přidání další oprávněné osoby k tomuto účtu (organizaci).

Pokud již máte k účtu evidovány další osoby, v řádkovém přehledu můžete setřídit osoby podle následujících kritérií/informací:

Pro výmaz osoby a odebrání oprávnění pro tuto sobu klikněte na tlačítko „Smazat“ v řádku osoby. Výmazem osoby nedojde k výmazu uživatele z registru, pouze pro daného uživatele (osobu) bude odebráno oprávnění k uvedenému účtu (organizaci).

Důležité: Nesmažte si své vlastní oprávnění k účtu!!! Učiňte tak jen v případě, že již nadále nechcete k danému účtu figurovat jako administrátor a k účtu již existuje a je evidován nový administrátor. Dojde k předání účtu na nového administrátora.

Poznámka: Pokud chcete pro danou osobu změnit oprávnění, například ze správy zvířat na kompletní správu, postupujte tak, že nejprve danou osobu smažete z přehledu oprávněných osob a pak danou osobu znovu zaregistrujete se správným oprávněním.

Přidat další osobu

Přidání oprávněné osoby je snadné.

Do příslušného pole napište e-mail osoby na který pak systém odešle žádost o akceptaci oprávnění.

Zvolte úroveň oprávnění.

Vyplňte jméno a příjmení osoby, kterou chcete přidat.

Klikněte na tlačítko „Přidat“.

Kliknutím na tlačítko „Přidat“ systém odešle na uvedený e-mail informaci o tom kdo a pro jaký účet požaduje přidat danou osobu a v jaké roli. Obeslaná osoba pak buď akceptuje přidané oprávnění, nebo jej může odmítnout.

Jakmile obeslaná osoba oprávnění přijme, uvidíte ji v přehledu oprávněných osob.

4. Změna přihlašovacích údajů

Můžete změnit Vaše jméno, email i heslo. Změna nemá vliv na informace o majiteli zvířete, organizacích a na zvířata vedená pod Vaším účtem. Měníte pouze přihlašovací údaje.  • Partner v IT
  • Mediální partner